085-130 54 99
Het eerlijke alternatief voor de gratis proefplaatsing! 085 - 130 54 99
Selecteer een pagina

Informatie over Betaalde Proefplaatsing (FAQ)

Geïnteresseerd in een Betaalde Proefplaatsing, maar heeft u nog vragen? Wij hebben meer informatie over Betaalde Proefplaatsing met bijbehorende uitleg voor u genoteerd. 

Staat uw onderwerp er niet tussen? Wij helpen u graag verder.

Informatie over Betaalde Proefplaatsing (FAQ)

Bent u geïnteresseerd in een Betaalde proefplaatsing, maar heeft u nog vragen? Wij hebben meer informatie over Betaalde Proefplaatsing met bijbehorende uitleg voor u genoteerd.

Staat uw onderwerp er niet tussen? Wij helpen u graag verder.

Meer informatie over Betaalde Proefplaatsing

Betaalde Proefplaatsing

Deelname werkzoekenden

Deelname aan de Betaalde Proefplaatsing is alleen toegestaan voor werkzoekenden met een bijstandsuitkering, ouder dan 27 jaar en komt tot stand tussen gemeente, werkzoekende en organisaties.

Gemeenten bemiddelen, geven toestemming en melden de betaalde proefplaatsing aan middels het registratieformulier op de website. Vervolgens wordt een bevestiging verstuurd. Hierna voert het Bureau voor Arbeidsinschakeling de administratieve en financiële afwikkeling uit.

Werken met behoud van bijstandsuitkering

Een betaalde proefplaatsing kan voorafgaand aan een dienstverband worden ingezet. Er is dan sprake van werken met behoud van uitkering. Deelnemers ontvangen naast de bijstanduitkering een netto premie per gewerkt uur. Er is dus geen sprake van arbeidsloon met bijbehorende componenten.

Soort werkzaamheden

Er zijn geen restricties verbonden aan het soort werkzaamheden. Het dient te gaan om algemeen geaccepteerde activiteiten waarvan aangenomen mag worden dat de deelnemer deze na de betaalde proefplaatsing in dienstverband kan voortzetten.

De werkzaamheden dienen veilig, volgens ARBO voorschriften en onder passende begeleiding te worden uitgevoerd. 

Inzetperiode Betaalde Proefplaatsing

Om misbruik en verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen geldt een maximale duur van 3 maanden inzet. De gemeente bepaalt of hier ten gunste van de kandidaat van wordt afgeweken.

Wordt de deelnemer ziek tijdens de Betaalde Proefplaatsing dan kan de inzetperiode verlengd worden met de duur van de ziekte.

Intentie dienstverband

Wederzijdse intentie van werkgever en werkzoekende is om na de Betaalde Proefplaatsing een dienstverband aan te gaan. De omvang van dit dienstverband omvat minimaal het gemiddeld aantal uren per week van tijdens de Betaalde Proefplaatsing.

Urenregistratie & reiskosten

Urenregistratie

Maandelijks wordt de urenregistratie verwerkt. Tenzij anders is afgesproken blijft de deelnemer altijd verantwoordelijk voor het aanleveren van ingezette uren. Voor verwerking moeten de uren zijn goedgekeurd door de organisatie. Voor het indienen van de urenregistratie kan gebruik gemaakt worden van e-UUR app of formulieren die je vindt op de website van het Bureau voor Arbeidsinschakeling. Deze kan per post verstuurd worden naar:

Bureau voor Arbeidsinschakeling
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen

Of per e-mail aan: administratie@bvai.nl

Reiskosten

Indien deelnemers reiskosten maken voor woon-werk verkeer voor de Betaalde Proefplaatsing dan wordt deze vergoed door het Bureau voor Arbeidsinschakeling.

Declaraties kunnen gedaan worden op basis van € 0,19 /km volgens ANWB routeplanner. Gemaakte kosten worden direct na verwerking uitbetaald.

Om de reiskosten te declareren kan er gebruik worden gemaakt van de e-UUR app of ons formulier op de website. Deze kan per post verstuurd worden naar:

Bureau voor Arbeidsinschakeling
Atoomweg 6b
9743 AK Groningen

Of per e-mail aan: administratie@bvai.nl

 

Financiële & administratieve afwikkeling

Financiële afwikkeling

De financiële en administratieve afhandeling wordt in opdracht van deelnemende gemeenten uitgevoerd door het Bureau voor Arbeidsinschakeling. Deze factureert namens gemeenten en betaalt premies en reiskostendeclaraties uit aan de kandidaten.

Verzekering

Bedrijven zijn aansprakelijk voor schade die de kandidaat aan persoon of goed overkomt of aanbrengt tijdens de te verrichten werkzaamheden en zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van (aansprakelijkheid) verzekeringen. 

Uitbetaling premie

Maandelijks wordt een overzicht van de opgespaarde premie verstrekt aan deelnemers. Het uiteindelijke bedrag aan premie wordt na declaratie van de gewerkte uren tijdens de Betaalde Proefplaatsing uitbetaald. De premie voor arbeidsinschakeling wordt uitsluitend uitbetaald aan deelnemers ouder dan 27 jaar

Afhandelvergoeding

Het Bureau voor Arbeidsinschakeling (BVAI) rekent voor het gebruik van de regeling en administratieve afhandeling een all-in vergoeding per ingezet uur. Dit is een vergoeding van € 2,50 euro per uur. Deze wordt verrekent met het plaatsingsrendement. Het verschil tussen plaatsingstarief, premie, reiskostenvergoeding en afhandelvergoeding is het plaatsingsrendement. Deze komt ten goede aan het gemeentelijk re-integratiebudget.

Forfaitaire loonkostenregeling

Door deze aan te vinken in het registratieformulier wordt 50% van het standaard uurtarief voor werkgevers in mindering gebracht. Dit is een regeling die toegepast wordt op de inzet van deelnemers waarbij aangenomen wordt dat zij beperkt inzetbaar zijn en geen volledige loonwaarde kunnen leveren. De 50% korting is een tijdelijke waardering, na de Betaalde Proefplaatsing kan een loonwaardemeting worden gedaan.

Hoogte premie voor arbeidsinschakeling

De netto premie per ingezet uur is vastgesteld op € 2,50 per uur. Deze wordt door de gemeente toegekend en door het Bureau voor Arbeidsinschakeling uitgekeerd na het afronden van de Betaalde Proefplaatsing. Ook wanneer de forfaitaire loonkostenregeling gehanteerd is tijdens de Betaalde Proefplaatsing bedraagt de premie 100%.

Standaardtarief

€ 12,50, dit is het uurtarief wat bij organisaties maandelijks in rekening wordt gebracht gedurende de Betaalde Proefplaatsing. Het bedrag is een indicatie van het minimum loon plus werkgeverslasten.